Franziska Bednarski, M.Sc.

 

 

Raum: Marschnerstr. 31, 218

Tel.: +49 (0) 341 97-31282

Email: franziska.bednarski@uni-leipzig.de